VisitorData

Volledig en actueel inzicht in statistische gegevens van verblijfsbezoekers per gemeente.

De huidige databronnen van het CBS en de gemeente zijn niet up to date en leveren een incompleet beeld op waardoor het lastig is goede analyses en prognoses te maken.

Wat is VisitorData?

Een online portal dat actuele inzichten biedt in overnachtende gasten; waar komen ze vandaan, hoe lang blijven ze en zijn ze hier om zakelijke of recreatieve redenen. Deze inzichten kunnen worden gebruikt voor management- en marketingdoeleinden en het maken van prognoses voor alle aangesloten logiesaccommodaties (hotels, hostels, B&B’s en short stays) en de gemeente. Als basis worden alleen niet-privacy gevoelige gegevens gebruikt: aantal gasten, woonland en -plaats, dag van aankomst, aantal nachten, hoofdreden van verblijf (zakelijk of recreatief). De gegevens zijn alleen via een beveiligde verbinding toegankelijk en de informatie is niet herleidbaar tot individuele logiesaccommodaties.

Wat doet VisitorData?

Alle hotels in Amsterdam zijn verplicht een register bij te houden en daarin bepaalde gegevens vast te leggen over hun gasten. Binnen de gemeente wordt op dit moment weinig met deze data gedaan. Daar brengt VisitorData verandering in. Samen met de gemeente heeft VisitorData een concept ontwikkeld voor het centraal en zoveel mogelijk geautomatiseerd verzamelen van bepaalde niet-privacy gevoelige gegevens. Op basis van deze gegevens genereert VisitorData actuele inzichten op het niveau van de stad en deelt deze inzichten met alle hotels via een online portal. Deze inzichten dienen als basis voor management informatie, onderzoek, marketing en stadsplanning.

Hoe werkt VisitorData?

Dagelijks communiceert het systeem van VisitorData met de hotelsystemen en worden de niet-privacy gevoelige gegevens automatisch verwerkt in een centrale database. Deze gegevens worden in de online portal omgezet tot actuele inzichten en grafieken. Hierbij is het mogelijk om verschillende invalshoeken te kiezen, bijvoorbeeld op het niveau van de stad, naar stadsdeel of naar herkomst (werelddeel/land). Het tijdvak kan naar believen worden ingesteld. Daarnaast kunnen diverse filters worden geselecteerd, zoals zakelijk versus recreatief waarbij het mogelijk is te switchen tussen gasten en overnachtingen. Alle hoteliers ontvangen een eigen login waarmee ze via een beveiligde verbinding toegang krijgen tot de online gegevens portal.

Infographic

Uitrol van het systeem in Amsterdam

In de komende maanden zullen alle Amsterdamse hotels gefaseerd op het systeem worden aangesloten. Doelstelling is om dit in de eerste helft van 2017 voor elkaar te krijgen, zodat het systeem in de loop van 2017 volledig operationeel is. In de komende hoteloverleggen zal extra aandacht worden besteed aan de uitrol van het systeem en de inzichten die dit gaat bieden voor de hotels. KHN afdeling Amsterdam is overtuigd van de waarde van dit concept en steunt het initiatief.

Vraag & antwoord

  • Is het verplicht om de gevraagde gegevens te registreren en te delen? Ja, op grond van het Wetboek van Strafrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Amsterdam zijn alle hotels e.d. verplicht een gastenregister bij te houden, daarin specifieke gegevens vast te leggen en deze te delen met de gemeente.
  • Op welke wijze is de privacy van de gegevens geborgd? Alleen niet-privacy gevoelige gegevens worden verzameld en centraal opgeslagen in een beveiligde database. Hiermee is de privacy geborgd en wordt voldaan aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
  • Van wie zijn de gegevens die met de gemeente worden gedeeld? De gegevens zijn en blijven van de individuele hotels en mogen alleen voor onderzoeks- en analysedoeleinden worden gebruikt en mogen niet met derden worden gedeeld.
  • Welke partij draagt zorg voor het beheer en onderhoud van het systeem? De gemeente Amsterdam heeft de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van de online portal, de centrale database en de interfaces ondergebracht bij VisitorData. VisitorData zal namens de gemeente optreden bij het verzamelen, verwerken en ontsluiten van de gegevens, erop toezien dat gegevens correct worden aangeleverd en als contactpersoon optreden bij vragen.
  • Zijn hotels verplicht om aan te sluiten op het systeem? Nee, hotels zijn hiertoe niet verplicht. Echter, alleen de hotels die zijn aangesloten op het systeem hebben toegang tot de online portal. Dit staat los van de (wettelijke) verplichting om specifieke gegevens vast te leggen in een gastenregister en deze gegevens te delen met de gemeente in een door de gemeente gedefinieerd model/format. In 2017 zal de gemeente hierover communiceren met de hotels.
  • Welke kosten zijn er voor hotels gemoeid met dit concept? Uitgangspunt is de kosten voor hotels zo laag mogelijk te houden. Op een aantal vlakken worden de hotels bij de uitrol van het concept ontzorgd, onder meer bij het ontwikkelen van de interfaces zodat aangesloten kan worden bij de meest gebruikte hotelsystemen.
  • Hoe wordt geborgd dat er geen concurrentiegevoelige informatie vrijkomt? In de online portal wordt bij het selecteren van de filters gecontroleerd dat de getoonde inzichten niet herleidbaar zijn tot individuele hotels.Daarnaast zal de data die in de centrale database wordt opgeslagen, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd tegen datahacking.
  • Welke inzichten kunnen op basis van de gegevens worden verkregen? De online portal biedt actuele en gedetailleerde inzichten, waarbij verschillende invalshoeken, tijdvakken en filters kunnen worden geselecteerd. Deze inzichten kunnen als basis dienen voor gerichte marketing maar kunnen ook worden gebruikt als basis voor management informatie.

Meer informatie over VisitorData

Laat uw gegevens achter en krijg een Nederlands- en Engelstalige flyer opgestuurd.